Alberto Di Meglio: The role of AI and Quantum in HEP Research - Status, challenges and opportunities

Europe/Budapest
Description

Kivonat:

A CERN Informatikai Osztálya az elmúlt két évben új innovációs célkitűzéseket fogalmazott meg, azzal a céllal, hogy az innovációs folyamatokat előmozdítsa, az újonnan megjelenő számítástechnikai és adatfeldolgozási technológiáknak és azok lehetséges szerepének értékelésével a nagyenergiás fizikai (HEP) kutatásokban és más tudományos területeken, valamint a HEP-közösséggel, a tudományos és ipari körökkel közös K+F-projektek létrehozása céljából. A jelenlegi vizsgálatok középpontjában a hibrid heterogén infrastruktúrák kialakítása és az azokhoz való hozzáférés, a mesterséges intelligencia algoritmusai és alkalmazásai, a kvantumszámítás, a digitális ikrek és más hosszú távú lehetőségek állnak. Az előadás bemutatja, hogy az informatikai osztály hogyan irányítja az innovációt, és ismerteti a mesterséges intelligencia és a kvantumkutatás jelenlegi állását az informatikában és a CERN-ben. Emellett betekintést ad a jövőbeli kutatások és együttműködések kihívásainak bemutatására és más fizikai területek bekapcsolásának elősegítésére a nagyenergiás fizika területén.

 

Bővebben az előadóról:

Alberto Di Meglio a CERN informatikai osztályának innovációs vezetője, a CERN Next Generation Triggers projekt koordinátora. Ő volt a CERN kvantumtechnológiai kezdeményezés indító koordinátora és a CERN Openlab előző vezetője. Alberto repülőmérnökként végzett és villamosmérnökként doktorált. 1998-ban csatlakozott a CERN-hez, és már a kezdetektől részt vett a nagyenergiás fizika világméretű számítástechnikai infrastruktúrájának fejlesztésében. Alberto tervezte meg és vezette a CERN kvantumtechnológiai kezdeményezését 2021 és 2023 között, amely a CERN, a felsőoktatási intézmények és az ipar közötti, a kvantumszámítástechnikával és az alapkutatási alkalmazásokban alkalmazott technológiákkal kapcsolatos K+F együttműködési projektek meghatározására és végrehajtására irányuló program.

Abstract:

The CERN IT Department has set up in the past two years a new Innovation Function tasked with driving the innovation process, assessing emerging computing and data technologies and their possible role in HEP research and other scientific domains and set up collaborative R&D projects with the HEP community, academia and industry. The focus of the current investigations is in designing and accessing hybrid heterogeneous infrastructures, Artificial Intelligence algorithms and applications, Quantum Computing, Digital Twins and other long-term opportunities. This talk shows how innovation is managed by the IT Department and describes the current state-of-the art of AI and Quantum research in IT and at CERN together with challenges and opportunities for future research and collaborations.


CV of the speaker:

Alberto Di Meglio is Head of Innovation in the IT Department at CERN, Coordinator of the CERN Next Generation Triggers project, former Coordinator of the CERN Quantum Technology Initiative, and former Head of CERN openlab. Alberto is an Aerospace Engineer (MEng) and Electronic Engineer (PhD). He joined CERN in 1998 and took part since its early stages in the development of the worldwide High-Energy Physics computing infrastructure. Alberto has designed and led the CERN Quantum Technology Initiative from 2021 to 2023, a programme to define and implement collaborative R&D projects between CERN, academia, and industry on quantum computing and technologies for fundamental research applications.


More information

 

VIDEO record

 

The agenda of this meeting is empty