November 12, 2016
Europe/Budapest timezone

Lévai Péter akadémikus, a Wigner Fizikai Kutatóközpont főigazgatója

Nov 12, 2016, 11:10 AM
10m
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Auditorium Maximum

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Auditorium Maximum

1052 Budapest, Piarista utca 1.

Presentation materials

There are no materials yet.