November 12, 2016
Europe/Budapest timezone

Jeff Wiener, a CERN tanári továbbképzésének felelőse

Nov 12, 2016, 11:40 AM
10m
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Auditorium Maximum

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Auditorium Maximum

1052 Budapest, Piarista utca 1.

Presentation materials