Jul 18 – 22, 2011
Universe
Europe/Budapest timezone

Szép KöMal feladatok és megoldásaik

Jul 18, 2011, 11:00 AM
1h
Universe

Universe

3293 Visznek, Tó part 2/A

Speaker

András Csörgő (Berze TÖK)

Primary author

András Csörgő (Berze TÖK)

Presentation materials

There are no materials yet.