Jul 18 – 22, 2011
Universe
Europe/Budapest timezone

Az általános relativitáselméletről diákszemmel

Jul 18, 2011, 2:00 PM
1h
Universe

Universe

3293 Visznek, Tó part 2/A

Speaker

Márton Koren (Berze TÖK)

Presentation materials

There are no materials yet.