Theoretical physics / Elméleti fizika

Székely Gergely (Rényi Intézet) : Egy axiomatikus út a speciális relativitáselmélettől az általános relativitáselméletig

Europe/Budapest
Tanácsterem

Tanácsterem

Description
Az előadásban két természetes lépésben „levezetjük” az általános relativitáselmélet egy GenRel nevű elemi axiómarendszerét, a speciális relativitáselmélet hasonló elemi axiómarendszeréből. Majd megmutatjuk, hogy az így kapott GenRel axiómarendszer teljes az általános relativitáselmélet standard modelljeire (azaz a Lorentz sokaságokra) nézve. Ez azt jelenti, hogy minden olyan, a GenRel nyelvén megfogalmazható állítás, ami igaz a standard modellekben, az formálisan levezethető a GenRel axiómáiból. Ezután kitérünk az Einstein egyenletek axiomatikus szempontból betöltött szerepére és megvizsgáljuk, hogy az Einstein egyenletek szerepe inkább definíció, vagy inkább axióma.
Slides