Oct 8 – 10, 2014
Mátrafüred
Europe/Budapest timezone

Szupravezető-Fém vékonyrétegek kvázirészecske spektruma

Oct 10, 2014, 11:40 AM
20m
Konferenciaterem (Mátrafüred)

Konferenciaterem

Mátrafüred

Mátrafüredi Akadémiai Üdülő, 3232 Mátrafüred, Akadémia u. 1-3.
Előadás

Speaker

Balázs Ujfalussy (MTA WIGNER FK)

Description

Az előadás során először röviden ismertetem a Kohn-Sham-Bogoliubov-deGennes egyenleteknek a többszörös szórás módszerére alapozott megoldását, majd alkalmazom az NbAu vékonyrétegekre. Bemutatom az aranyban a kritikus hőmérséklet alatt az Andreev állapotok kvázi-sávszerkezetét. A kapott eredmények felhasználásával megmutatom, hogy a kompozit rendszer kritikus hőmérséklete hogyan számolható ki és hogy a számolt értékek a kisérletekkel nagyon jó egyezésben vannak.

Primary author

Balázs Ujfalussy (MTA WIGNER FK)

Co-authors

Gábor Csire (MTA WIGNER FK) József Cserti (ELTE TTK)

Presentation materials

There are no materials yet.