Oct 8 – 10, 2014
Mátrafüred
Europe/Budapest timezone

Excitonos állapotok vizsgálata polidiacetilén-láncokban

Oct 10, 2014, 9:40 AM
20m
Konferenciaterem (Mátrafüred)

Konferenciaterem

Mátrafüred

Mátrafüredi Akadémiai Üdülő, 3232 Mátrafüred, Akadémia u. 1-3.
Előadás

Speaker

Mr Gergely Barcza (MTA WIGNER FK)

Description

A szerves, polimer alapú napelemekben a kötött elektron-lyuk párok (excitonok) alakíthatók elektromos árammá a fotovoltaikus effektus révén. Célunk a polidiacetilén-láncokra kapott kísérleti mennyiségek (pl. alacsony energiás spektrum, alapállapoti monomer struktúra, excitonos állapot tulajdonságai) reprodukálása egy konzisztens elméleti modell keretében. Az elektronok effektív, árnyékolt Coulomb-kölcsönhatás a Hubbard--Ohno-potenciál segítségével írható le, míg az adiabatikus rácstorzulás a Peierls-potenciállal vehető figyelembe. Az előadsában bemutatjuk a numerikus számolásokkal kapott eredményeket.

Primary author

Mr Gergely Barcza (MTA WIGNER FK)

Presentation materials

There are no materials yet.