July 8, 2011
MTA KFKI Részecske és Magfizikai Kutatóintézet
Europe/Budapest timezone

3D Pozitron-Emissziós Tomográfia GPU-n

Jul 8, 2011, 12:35 PM
25m
MTA KFKI RMKI Tanácsterem

MTA KFKI RMKI Tanácsterem

Speaker

Milán Magdics (BME)

Presentation materials