Mechanika a téridőn iskola

Europe/Budapest
Barnaföldi Gergely Gábor , Fülöp Tamás (BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék) , László András , Matolcsi Tamás , Ván Péter (Wigner FK) , Áron Szabó (Universität Hamburg)
Description

Most aztán tényleg megtudhatod, mi az összefüggés a tömeg, a tér és a nyáridő között! Gyere tömegnek! Vagy térnek! Időben! Létezés! Mozgás! Sebesség és gyorsulás! További deriváltak!

--------

Mechanika a téridőn – nyári iskola nemcsak fizikushallgatóknak

A 2015-ös nyári iskola folytatása

Időpont: 2017.07.09–15 (vasárnap–szombat)

Helyszín: Somogysimonyi, Erdészlak

Leutazás javaslat: Volán busszal Zalakomárig, onnan beszállítást szervezünk.  Menetrend ITT van.

Előadók: Matolcsi Tamás; Fülöp Tamás, László András, Szabó Áron, Ván Péter 

Program: délelőtt és délután kétszer 90 perc előadás, este kínpad (keresztkérdések az előadóknak és feladatmegoldások); kirándulás, fakultatív reggeli sport.

 

Tematika:

1. Nemrelativisztikus téridő összefoglalása. Világvonal. Megfigyelő, széthasítás. Mozgás. Vektormezők, kovektormezők, tenzormezők, derivált, térszerű derivált, u-időszerű derivált, antiszimmetrikus derivált.

2. Abszolút Newton-egyenlet. Erők, potenciálok, abszolút skalárpotenciál. (Gyakorlat: centrális erők, rugalmas erők stb).

3. Fejlődési tér, abszolút és relatív fizikai mennyiségek. Szokásos Lagrange-függvényes és kanonikus formalizmus (előbbi a kvantumtérelméletbe, utóbbi a kvantummechanikába). Abszolút Lagrange-függvény. Preszimplektikus forma.

4. A klasszikus spin. Szimultán Descartes-szorzat. Hatás-ellenhatás. Azonos részecskék.

5. Folyamatok, folyamatállandók. Folyamattér. ,,Schrödinger-kép'', ,,Heisenberg-kép''. Események, állapotok.

6. Ortogonális csoport, Galilei-csoport, Noether-csoport; részcsoportok! Ábrázolások. Szimmetriák; Lagrange-függvény és preszimplektikus forma szerepe. Időfejlődés ≠ időeltolás ábrázolása. A Noether-csoport irreducibilis szimplektikus ábrázolásai – párhuzam a kvantumechanikával.

7. Relativisztikus téridő vázlata. Newton-egyenlet. Nincs abszolút Lagrange-függvény, de van preszimplektikus forma. Nincs szimultán Descartes-szorzat, nincs hatás-ellenhatás. A spin mikéntje – Dirac-egyenlet.

 

Teljes ellátás: szállás 6 éjszakára, étkezés (6 napon 1 meleg + 2 hideg, mosogatásban-beszerzésben közreműködés elvárt), szakmai program és háttéranyagok (nyomtatott és pdf).

Költségek: május 31-ig 27eFt, utána 31eFt. Fizetés átutalással. A nevet kérjük feltüntetni a fizetéskor.

Számlaszám: ETTE (Egyesület a Tudomány és Technológia Egységéért) 11600006-00000000-19801517

 

Az iskola honlapja: http://indico.kfki.hu/e/mechanika2017

Szervező szervezetek: MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, ETTE

A nyári iskola plakátja

Poster
Táblák
From the same series
1 3 4 5
Participants
 • Alexander Boccaletti
 • András László
 • Barna Fekecs
 • Gyula Dávid
 • László Ábel Somlai
 • Maricza Péter
 • Mátyás Szücs
 • Peter Ván
 • Róbert Kovács
 • Zoltán Zimborás
 • Áron Szabó