Jul 15 – 21, 2024
Europe/Budapest timezone
Nyáridő a téridőben – téridő a nyáridőben!

Téridőmodellek – nyári iskola nem csak fizikushallgatóknak

A 2015-ös Téridő, 2017-es Mechanika a téridőn, 2019-es Elektrodinamika a téridőn és 2022-es Kvantummechanika a téridőn iskolák folytatásaként idén ismét nyári iskola, ismét a téridőről. 

Miért érdekes ez? Fizikusoknak és mérnököknek elsősorban azért, mert el tudnak merülni a számolások mögött rejlő struktúrában, ami összeköti a nemrelativisztikus gondolkodást a relativisztikussal. Matematikusoknak azért, mert egy érdekes fizikai jelenségkör első elvekből levezetett matematikai modelljét ismerhetik meg.

Ízelítő a tartalomból:

Valóság és matematikai modell

 • Intuitív fogalmak és hallgatólagos megállapodások.
 • „A tehetetlenségi rendszerek (mik?) tökéletesen ekvivalensek (hogyan?)
  a természet leírásának (minek?) szempontjából”??
 • Lehet párhuzamos egy egyenes és egy görbe?
 • Hogy magyarázod meg egy kézenként két ujjú, nyolckezű marslakónak,  mi a jobb-sodrás?
 • Miért áll, ami mozog?
 • A teknős gyorsabb, mint Achilleusz!
 • Amikor kinéztem az ablakon, épp akkor ütközött össze két kocsi az utcán.
 • A koordináták erdejétől nem látni a téridő fáját.

Lapos téridőmodellek

 • Alapvető tapasztalatok
 • Izomorfizmusok, szimmetriák
 • Abszolút sebességek, világvonalak
 • Megfigyelők, szinkronizációk, vonatkoztatási rendszerek, ekvivalencia

A nemrelativiszikus téridőmodell

 • A bakter és a kalauz órája
 • Transzformáció az nem transzformációs szabály
 • Abszolút Newton-egyenlet
 • Abszolút Maxwell-egyenletek: az éter és a téridő-vektorok duálisának
  kapcsolata

A speciális relativisztikus téridőmodell

 • A bakter és a kalauz lámpája
 • Standard szinkronizáció
 • Transzformáció, az nem transzformációs szabály
 • Abszolút Newton-egyenlet
 • Tömeg és energia ekvivalenciája?
 • Abszolút Maxwell-egyenletek: a nincs éter és a téridő-vektorok duálisának kapcsolata
 • Nem-standard szinkronizáció: időkontrakció és hosszdilatáció
 • Határátmenet a relativisztikus téridomodellről a nemrelativisztikusra?

Általános relativisztikus téridőmodellek

 • Einstein liftje és az ekvivalencia elve?
 • Görbült a téridő?
 • A Schwartzschild-sugár háromszor akkora! Dehogy, csak a fele! Ugyan már, nincs is!
 • Nagy-e a bumm?

Előismeretek: elsőéves egyetemi matematika (fizika-, matematika- vagy mérnökszakokon): lineáris algebra és analízis. A szükséges további matematikai fogalmakat az előadásokon bevezetjük.

 

Időpont: 2024.07.15–21 (hétfő–vasárnap)

Helyszín: Bükk, Répáshuta, Erdészeti Erdei Iskola.

Előadók: Matolcsi Tamás, Dávid Gyula, Fülöp Tamás, László András, Szabó Áron, Szalay Szilárd, Ván Péter

Program: délelőtt és délután kétszer 90 perc előadás, este kínpad (feladatmegoldások és keresztkérdések az előadóknak); kirándulás (éjszakai túrák és reggeli torna igény szerint).

Tematika: matematikai hozzávalók, nemrelativisztikus és speciális relativisztikus téridő az alapoktól élvonalbeli alkalmazásokig, kitekintő az általános relativitáselméletre és további általánosításokra.

Költségek: május 1-ig kedvezményesen 40eFt, május 1 utáni fizetés esetén 50eFt. Fizetés átutalással.

Benne: szállás 6 éjszakára, étkezés (várhatóan 6 napon 2 meleg + 1 hideg,  mosogatásban-beszerzésben közreműködést kérünk), szakmai program és háttéranyagok (nyomtatott és pdf).

Számlaszám:
HUN-REN Wigner FK
Magyar Államkincstár 10032000-01731134-00000000

 A közleményben kérjük feltüntetni az eseményt és a résztvevő nevét. Így: TÉRIDŐ Iskola, Résztvevő Béla.

Az iskola honlapja: indico.kfki.hu/event/terido2024

Szervező szervezetek: HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont, ETTE

Starts
Ends
Europe/Budapest
Application
Application for this event is currently open.