25 June 2022 to 1 July 2022
Europe/Budapest timezone
Fénylő nyár- és téridő! Kvantumrépák! Huták!

Kvantummechanika a téridőn – nyári iskola 

A 2015-ös, 2017-es és 2019-es nyári iskolák önállóan is érthető folytatásaként idén nyáron ​a kvantummechanika kerül terítékre a téridőmodellek keretein belül, abszolút módon, azaz vonatkoztatási rendszerektől függetlenül. A kvantummechanika megértését sok-sok félreértés nehezíti. Ezekre hívják fel a figyelmet a következő huncutságok.

  • Miért nem lehet alapvető a kanonikus felcserélési reláció?
  • Schrödinger-egyenlet nem egyenlő Schrödinger-egyenlet
  • Mi köze a határozatlansági relációhoz a határozatlansági elvnek?
  • Lehetetlen az, hogy egy részecske valahol Európában van, és a sebessége kisebb a fénysebesség felénél; de az, hogy a részecske benne van egy nanométer átmérőjű buborékban, nem zárja ki azt, hogy a sebessége kisebb a fénysebesség milliomod részénél.
  • Az Ehrenfest-tétel furfangjai.
  • Miért nincs állapotugrás, ha van?
  • Mi a valószínűsége annak, hogy az átmeneti valószínűség valószerű?
  • Azért múlik az idő és történnek a dolgok (öregszünk), mert az időszámítás kezdete folyamatosan hátrébb tolódik?
  • Mit tud az Univerzum állapotfüggvénye?
  • A Nagy Torta Paradoxon.

„Semmi sem egyenes, minden srég,
 Rossz az egész mindenség”
De lehet talán a mindenségnek egy pici, jónak tűnő része, ahol majdnem minden mintha nem volna ferde.

Időpont: 2022.06.25–07.01. (szombat-péntek)

Helyszín: Répáshuta, Erdei Iskola

Leutazási javaslat: lesz.

Előadók: Matolcsi Tamás; Fülöp Tamás, László András, Szabó Áron, Szalay Szilárd, Ván Péter

Program: délelőtt és délután kétszer 90 perc előadás, este kínpad (keresztkérdések az előadóknak és feladatmegoldások); kirándulás, fakultatív reggeli sport.

Az iskola nyelve magyar, tananyagát a résztvevők nyomtatott könyv formában megkapják. 

Tematika:

I. Matematikai eszközök
Disztribúciók. Hilbert-tér operátorok, spektrumok. Projektormérték szerinti integrálás. Clifford-algebrák, csoportábrázolások, kociklusok. Klasszikus és
kvantumos valószínűségszámítás: események, fizikai mennyiségek. Állapotok.
II. Nemrelativisztikus kvantummechanika
Az abszolút klasszikus mechanika áttekintése. Egyetlen tömegpontos kvanummechanikai rendszerek. Abszolút fejlődési tér, Schrödinger-egyenlet, folyamattér. Széthasítás megfigyelő szerint. Hamilton-egyenlet. Áthatolások, visszapattanások. Egyensúlyok. es-, ets- és ps-mennyiségek. Folyamatállandók. ets- és ps-állapotok. Szimmetriák, a Noether-csoport unitér sugárábrázolása. Néhány ismert speciális rendszer áttekintése. Általánosított folyamatok. Spines részecskékkel kapcsolatos rendszerek. Abszolút fejlődési tér, Schrödinger-egyenlet, folyamattér. Szimmetriák, a Noether-csoport irreducibilis unitér sugárábrázolásai.
Összetett rendszerek. Azonos részecskék, fejlődési tér és folyamattér.
A kvantummechanika ideológiája; megérteni a félreértéseket, paradoxonokat.
III. Relativisztikus kvantummechanika
A Klein–Gordon-egyenlet elfogadhatatlansága. A Dirac-egyenlet pontos értelmezése. A spin-pálya kölcsönhatás. A nem-Klein–Gordon-egyenlet.
 

Teljes ellátás: szállás 6 éjszakára, étkezés (6 napon 1 meleg + 2 hideg), szakma program és háttéranyagok (nyomtatott és pdf).

Költségek: május 31-ig 20eFt, utána sokkal több. Fizetés átutalással. A nevet kérjük feltüntetni a fizetéskor. Kérjük, mindenki regisztráljon! A létszám korlátozott, a befizetés sorrendje számít.

Számlaszám: ETTE (Egyesület a Tudomány és Technológia Egységéért) 11600006-00000000-19801517

Jelentkezés: nyitva, lezárul ha elfogytak a helyek, de legkésőbb 2022.06.17.-én.

Az iskola honlapja: http://indico.kfki.hu/e/kvantummechanika2022

Szervező szervezetek: Wigner Fizikai Kutatóközpont, ETTE

Starts
Ends
Europe/Budapest
Application
Application for this event is currently open.