June 25, 2022 to July 1, 2022
Europe/Budapest timezone
Fénylő nyár- és téridő! Kvantumrépák! Huták!

Ajánlott olvasmányok

Gondolatébresztő írások a modellezésről
A matematikai fizika lényege, hogy a világ egy részéről bizonyos fizikai intuíciók alapján matematikai modellt alkotunk, majd ebben a modellben végzünk számításokat, végül a kapott eredményeket az eredeti kontextusban interpretáljuk. Fontos, hogy megkülönböztessük a modellt és a valóságot, ne keverjük a kettőt.

Matematikai háttér: affin terek és vektorterek koordinátamentesen
A nyári iskolában azt az alapelvet követjük, hogy elméleti eszmefuttatásokhoz csak olyan objektumokat használhatunk, amelyeknek közvetlen fizikai jelentése van. A gyakorlati alkalmazásokban nagy segítséget jelentő koordináták nem tartoznak ezek közé, és a használatuk elméletgyártás közben félrevezető lehet. Az affin terek és vektorterek (pontok, vektorok, kovektorok, különböző tenzorok) koordinátamentes leírásáról a következő forrásokból lehet tájékozódni.

  • Tamás Matolcsi: Spacetime without Reference Frames, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1993. [online] A második részben vannak összefoglalva a matematikai ismeretek.
  • Matolcsi Tamás, Analízis II. (Vektorok) , ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 1999. [online] A teljességre törekvőknek.

Ezek kívül elemi analízisismeretekre fogunk még támaszkodni.