Téridő-iskola

Europe/Budapest
Dávid Gyula , Fülöp Tamás , László András , Szabó Áron , Szilard Szalay (MTA Wigner FK SZFI) , Ván Péter
Description

Téridőmodellek – nyári iskola nem csak fizikushallgatóknak

A 2015-ös Téridő, 2017-es Mechanika a téridőn, 2019-es Elektrodinamika a téridőn és 2022-es Kvantummechanika a téridőn iskolák folytatásaként idén ismét nyári iskola, ismét a téridőről. 

Miért érdekes ez? Fizikusoknak és mérnököknek elsősorban azért, mert el tudnak merülni a számolások mögött rejlő struktúrában, ami összeköti a nemrelativisztikus gondolkodást a relativisztikussal. Matematikusoknak azért, mert egy érdekes fizikai jelenségkör első elvekből levezetett matematikai modelljét ismerhetik meg.

Ízelítő a tartalomból:

Valóság és matematikai modell

 • Intuitív fogalmak és hallgatólagos megállapodások.
 • „A tehetetlenségi rendszerek (mik?) tökéletesen ekvivalensek (hogyan?)
  a természet leírásának (minek?) szempontjából”??
 • Lehet párhuzamos egy egyenes és egy görbe?
 • Hogy magyarázod meg egy kézenként két ujjú, nyolckezű marslakónak,  mi a jobb-sodrás?
 • Miért áll, ami mozog?
 • A teknős gyorsabb, mint Achilleusz!
 • Amikor kinéztem az ablakon, épp akkor ütközött össze két kocsi az utcán.
 • A koordináták erdejétől nem látni a téridő fáját.

Lapos téridőmodellek

 • Alapvető tapasztalatok
 • Izomorfizmusok, szimmetriák
 • Abszolút sebességek, világvonalak
 • Megfigyelők, szinkronizációk, vonatkoztatási rendszerek, ekvivalencia

A nemrelativiszikus téridőmodell

 • A bakter és a kalauz órája
 • Transzformáció az nem transzformációs szabály
 • Abszolút Newton-egyenlet
 • Abszolút Maxwell-egyenletek: az éter és a téridő-vektorok duálisának
  kapcsolata

A speciális relativisztikus téridőmodell

 • A bakter és a kalauz lámpája
 • Standard szinkronizáció
 • Transzformáció, az nem transzformációs szabály
 • Abszolút Newton-egyenlet
 • Tömeg és energia ekvivalenciája?
 • Abszolút Maxwell-egyenletek: a nincs éter és a téridő-vektorok duálisának kapcsolata
 • Nem-standard szinkronizáció: időkontrakció és hosszdilatáció
 • Határátmenet a relativisztikus téridomodellről a nemrelativisztikusra?

Általános relativisztikus téridőmodellek

 • Einstein liftje és az ekvivalencia elve?
 • Görbült a téridő?
 • A Schwartzschild-sugár háromszor akkora! Dehogy, csak a fele! Ugyan már, nincs is!
 • Nagy-e a bumm?

Előismeretek: elsőéves egyetemi matematika (fizika-, matematika- vagy mérnökszakokon): lineáris algebra és analízis. A szükséges további matematikai fogalmakat az előadásokon bevezetjük.

 

Időpont: 2024.07.15–21 (hétfő–vasárnap)

Helyszín: Bükk, Répáshuta, Erdészeti Erdei Iskola.

Előadók: Matolcsi Tamás, Dávid Gyula, Fülöp Tamás, László András, Szabó Áron, Szalay Szilárd, Ván Péter

Program: délelőtt és délután kétszer 90 perc előadás, este kínpad (feladatmegoldások és keresztkérdések az előadóknak); kirándulás (éjszakai túrák és reggeli torna igény szerint).

Tematika: matematikai hozzávalók, nemrelativisztikus és speciális relativisztikus téridő az alapoktól élvonalbeli alkalmazásokig, kitekintő az általános relativitáselméletre és további általánosításokra.

Költségek: május 1-ig kedvezményesen 40eFt, május 1 utáni fizetés esetén 50eFt. Fizetés átutalással.

Benne: szállás 6 éjszakára, étkezés (várhatóan 6 napon 2 meleg + 1 hideg,  mosogatásban-beszerzésben közreműködést kérünk), szakmai program és háttéranyagok (nyomtatott és pdf).

Számlaszám:
HUN-REN Wigner FK
Magyar Államkincstár 10032000-01731134-00000000

 A közleményben kérjük feltüntetni az eseményt és a résztvevő nevét. Így: TÉRIDŐ Iskola, Résztvevő Béla.

Az iskola honlapja: indico.kfki.hu/event/terido2024

Szervező szervezetek: HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont, ETTE

From the same series
1 2 3 4
Registration
Participants
 • András László
 • Apor Roth
 • Benedek Koleszár
 • Bálint Soczó
 • Csaba Bagyinka
 • Dominik Márk Lévai
 • Dávid Fey
 • Dávid Fülepi
 • Dávid Kóti
 • Dávid Szaniszló
 • Dávid Szepessy
 • Ferenc Török
 • Gyula Dávid
 • László Balázs
 • Márton Truszek
 • Máté Pszota
 • Máté Szalma
 • Péter Nyári
 • Péter Ván
 • Szabolcs Földes
 • Szilárd Szalay
 • T. Gergely Iványi
 • Tamás Fülöp
 • Zsófia Rigó
 • Áron Szabó
  • 10:00 AM
   Érkezés és ebéd
  • 1
   Bevezetés, heurisztika (tér, idő, sajátidő, szinkronizáció, mozgások)
  • 4:00 PM
   Szünet
  • 2
   Véges dimenziós vektorterek

   vektori halmazműveletek, azonosítás. irányítás, duális, transzponált, tenzorok, affin terek, mértékegyenesek.

  • 6:00 PM
   Vacsora
  • 3
   Kínpad: kérdezz-felelek

   diszkusszió, tanultak megbeszélése, elmélyítése, kérdések az előadók felé

  • 7:00 AM
   Fakultatív reggeli torna (foci, erdei futás, vagy amire igény van)
  • 8:00 AM
   Reggeli
  • 4
   Lapos téridőmodellek, rávezetés (téridő, jövőszerű vektorok, időmúlás, abszolút sebesség, megfigyelők; matematikai intermezzo: euklideszi forma)
  • 10:30 AM
   Szünet
  • 5
   Lapos téridőmodellek struktúrája (izomorfizmusok, szimmetriák, áthúzások, szinkronizációk, vonatkoztatási rendszerek)
  • 12:30 PM
   Ebéd
  • 6
   Nemrelativisztikus téridőmodell felépítése, struktúrája, áthúzások
  • 4:00 PM
   Szünet
  • 7
   Aritmetikai modell, izomorfizmusok, szimmetriák
  • 6:00 PM
   Vacsora
  • 8
   Kínpad: kérdezz-felelek

   diszkusszió, tanultak megbeszélése, elmélyítése, kérdések az előadók felé

  • 7:00 AM
   Fakultatív reggeli torna (foci, erdei futás, szárazföldi szinkronúszás, vagy amire igény van)
  • 8:00 AM
   Reggeli
  • 9
   Tehetetlenségi rendszer, relatív sebesség, széthasítások, koordinátarendszerek
  • 10:30 AM
   Szünet
  • 10
   Newton-egyenlet (abszolút, relatív), abszolút erők, impulzusok
  • 12:30 PM
   Ebéd
  • 11
   Mozgási energia, teljesítmény, megmaradási tételek, változó tömeg
  • 4:00 PM
   Szünet
  • 12
   Maxwell-egyenletek, konstitúciós relációk
  • 6:00 PM
   Vacsora
  • 13
   Kínpad: kérdezz-felelek

   diszkusszió, tanultak megbeszélése, elmélyítése, kérdések az előadók felé

  • 7:00 AM
   Fakultatív reggeli torna (foci, erdei futás, triatlon (hozott tóban) vagy amire igény van)
  • 8:00 AM
   Reggeli
  • 14
   Relativisztikus téridőmodell (felépítése, fényjelek, áthúzások; matematikai intermezzo: Lorentz-forma)
  • 10:30 AM
   Szünet
  • 15
   A relativisztikus téridőmodell struktúrája
  • 12:30 PM
   Ebéd, kirándulás, tábortüzes vacsora
  • 7:00 AM
   Fakultatív reggeli torna (foci, erdei futás, mókuskergetés, miegyéb)
  • 8:00 AM
   Reggeli
  • 16
   Aritmetikai modell, izomorfizmusok, szimmetriák
  • 10:30 AM
   Szünet
  • 17
   Fényjelek tulajdonságai, standard szinkronizációk, relatív sebességek
  • 12:30 PM
   Ebéd
  • 18
   Széthasítások, koordinátarendszerek
  • 4:00 PM
   Szünet
  • 19
   Lorentz-kontrakció, idődilatáció, mozgások
  • 6:00 PM
   Vacsora
  • 20
   Kínpad: kérdezz-felelek

   diszkusszió, tanultak megbeszélése, elmélyítése, kérdések az előadók felé

  • 7:00 AM
   Fakultatív reggeli torna (foci, erdei futás, sakk, vagy amire igény van)
  • 8:00 AM
   Reggeli
  • 21
   Newton-egyenlet (abszolút, relatív), abszolút erők, impulzusok

   e

  • 10:30 AM
   Szünet
  • 22
   Mozgási energia, teljesítmény, megmaradási tételek, változó tömeg
  • 12:30 PM
   Ebéd
  • 23
   Maxwell egyenletek, konstitúciós relációk, nemstandard formulák
  • 4:00 PM
   Szünet
  • 24
   Áttekintés az általános relativisztikus téridőmodellről
  • 6:00 PM
   Vacsora
  • 25
   Kínpad: kérdezz-felelek

   diszkusszió, tanultak megbeszélése, elmélyítése, kérdések az előadók felé

  • 7:00 AM
   Fakultatív reggeli torna (foci, erdei futás, távolnézés, vagy amire igény van)
  • 8:00 AM
   Reggeli